Van der Mandele Stichting

De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in de provincie Zuid-Holland.

Wij zijn Partner van de ROP omdat
We zijn partner in vanwege de uitreiking van de Van der Mandele penning. Genoemd naar de oprichter van onze stichting; K.P. van der Mandele. De penning staat symbool voor verantwoordelijk ondernemerschap.

Daarom moet je met ons een bakje koffie komen doen
Doelen die ondersteuning nodig hebben spreken we graag om samen te kijken hoe een aanvraag voor ondersteuning het beste kan worden gedaan.

Contact
Van der Mandele stiching
Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam
www.vandermandele.org

Jan van Nederveen
E-mailadres: Jan.van.nederveen@gmail.com
Telefoonnummer:  0653 842323