De nominatieperiode voor de Nieuwe Heldenprijs 2024 is gesloten op 31 januari 2024. De jury selecteert 6 kandidaat-winnaars op basis van de inschrijvingen. Na pitches door deze 6 ondernemers, wordt door de jury de keuze gemaakt voor de laatste 3 genomineerden. Op de avond van de uitreiking heeft ook het publiek een stem bij de keuze van winnaar van de Nieuwe Heldenprijs.

BEOORDELING

Voor de Nieuwe Heldenprijs worden ondernemers gezocht die met hun bedrijf in de innovatiefase zitten en daarmee een aantoonbare positieve impact hebben op een maatschappelijk relevant thema.

De ondernemingen zijn meestal nog klein in omvang (omzet kleiner dan EUR 5M). De nadruk van de Nieuwe Heldenprijs ligt dus niet zozeer op jarenlang geleverde prestaties, maar meer op innovatie en maatschappelijke impact. Hierdoor maken nieuwe, creatieve maatschappelijke initiatieven een kans.

De Nieuwe Heldenprijs is verbonden aan VNO-NCW West – Regio Rotterdam (de winnaar van de Nieuwe Heldenprijs ontvangt een jaar gratis lidmaatschap).

 

 

VNO-NCW Rotterdam vindt aandacht voor de Nieuwe Helden essentieel. Zij zijn de vernieuwers en versnellers van deze tijd. Het podium voor Nieuwe Helden geeft inspiratie, bekendheid, nieuwe samenwerkingen en meer maatschappelijke impact. Allemaal zaken die de regionale economie versterken.  

Jury

De jury voor de Nieuwe Heldenprijs bestaat uit de jury van de Rotterdamse Ondernemersprijs, aangevuld met Tessa Langerijs (VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond), Monique de Koning (Van Ede & Partners) en Hilal Makhoukhi (CurrentWerkt en winnaar NHP in 2022).

Juryreglement NIEUWE HELDENPRIJS Routekaart