VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond

Tessa Langerijs, Maikel Coomans (bestuur VNO-NCW Rotterdam) en Ellen van Dam (voorzitter ROP)

VNO-NCW Regio Rijnmond is onderdeel van VNO-NCW West en landelijk VNO-NCW netwerk

Een van de invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers.
Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking mét en voor de leden. Wij behartigen hun belangen en organiseren bijeenkomsten, waarbij we ons concentreren op onderwerpen die de stedelijke economie en het vestigingsklimaat in de regio versterken.

Wij zijn Partner van de ROP omdat:
Wij hebben de Nieuwe Heldenprijs ooit opgericht om ondernemerschap en innovatie te stimuleren, vandaar dat wij ons nog steeds verbinden aan de prijs. De nadruk van de Nieuwe Heldenprijs ligt niet zozeer op jarenlang geleverde prestaties, maar meer op innovatie en maatschappelijke impact. Hierdoor krijgen nieuwe, creatieve maatschappelijke initiatieven een kans en een podium. De oude en nieuwe economie zouden op een natuurlijke wijze in elkaars verlengde moeten liggen, waardoor cross-overs en innovaties ontstaan. Daarnaast zorgt het succes van deze bedrijven voor een economische impuls en werkgelegenheid voor de regio. Van groot belang om onze belangrijke economische positie te behouden.

Daarom moet je met ons een bakje koffie komen doen.
Wij geven ondernemers en werkgevers een stem! We maken ons hard voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio en maken impact op de verschillende niveaus, doordat wij contacten hebben op zowel regionaal en provinciaal niveau, als op landelijk en Europees niveau. Door het organiseren van bijeenkomsten bieden wij nieuwe inzichten en delen onze leden kennis met elkaar: onmisbaar voor vooruitgang en innovatie. Een goed vestigingsklimaat is cruciaal voor de economie van vandaag en morgen en een belangrijk middel voor onze brede welvaart.

Contact
VNO-NCW Regio Rotterdam
Adres Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
Website Home – VNO-NCW Rotterdam &regio Rijnmond
(rotterdamvnoncw.nl)

Tessa Langerijs
E-mailadres: langerijs@vno-ncwwest.nl
Telefoonnummer: 06-30387455

Monique de Koning
E-mailadres: m.dekoning@vanede.nl