Wie wint de Rotterdamse Ondernemersprijs in 2016?
Bent u de beste ondernemer van de regio
?

Vanuit het thema ‘Grensverleggend Ondernemen’ zoekt de jury gedreven ondernemers die op bijzondere wijze kansen weten te creëren, innovatief zijn of internationaal handelen. Bedrijven met een eigenaar / dga, die minimaal 3 financiële boekjaren bestaan en gevestigd zijn in de regio Groot Rotterdam kunnen zich tot 25 augustus inschrijven. Lees hier verder...

Waarom u mee zou willen doen aan deze jaarlijkse competitie? Ondernemers die u voorgingen noemen de volgende redenen:
- waardering voor de medewerkers die vakmensen zijn en trots zijn op product en organisatie
- ervaringen zijn inspirerend voor andere ondernemers
- er is extra media-aandacht voor de organisatie
- het zet ondernemerschap positief op de kaart
- het interesseert nieuwe medewerkers om bij het bedrijf te komen werken
Of u doet mee omdat u simpelweg trots bent op wat u als ondernemer afgelopen jaren bereikt heeft!

  Goedegebuur Vlees (winnaar 2015):
Ik ben erg blij en heel trots, op het hele bedrijf. Het winnen van de Rotterdamse Ondernemersprijs is het resultaat van ons harde werken. Niet in de laatste plaats door mijn vader en grootvader. Deze prijs is voor ons allemaal.
Michiel Goedegebuur  

Nederlandse Energie Maatschappij (winnaar 2014):
Het is de kroon op al het werk dat we hebben verricht, samen met onze 300 medewerkers, die iedere dag met ons hun stinkende best doen om de ingedutte energiemarkt scherp te houden. Deze prijs is de mooiste die je als ondernemer kunt winnen.
Harald Swinkels

Ortec Finance (winnaar 2012):
Het winnen van de Rotterdamse Ondernemersprijs heeft een enorme boost gegeven. Het betekent waardering voor ons bedrijf, maar vooral voor onze fantastische medewerkers!
Ton van Welie

In september start het jurytraject. Op 10 oktober maken we tijdens een bijeenkomst op het stadhuis in Rotterdam bekend welke drie bedrijven genomineerd zijn. Op maandag 21 november kunt u aanwezig zijn bij bekendmaking van de winnaar van de Rotterdamse Ondernemersprijs tijdens een feestelijke netwerkbijeenkomst in WTC Rotterdam. Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

 

 

 


 

Stichting Rotterdamse Ondernemersprijs dankt haar partners en vrienden voor hun steun aan de Rotterdamse Ondernemersprijs.